Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 19 tháng 10 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Tổ 1-2-3

Tổ 1-2-3

Cập nhật lúc : 10:23 18/08/2014  

Tổ 1-2-3

                                                            DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

HỌ VÀ TÊN CHỦ NHIỆM LỚP CHỨC VỤ
Hoàng Thị Kim Thoa                   3/1                               Tổ trưởng tổ 1-2-3                                                              
Nguyễn Thị Bích Huyền 3/2  

Nguyễn Thị Thùy Dương

1/1 Tổ phó tổ 1-2-3
Quách Hoàng Nguyên Thảo 1/2  
Nguyễn Nhật Phương 2/1  
Nguyễn Thị Lệ 2/2  
Nguyễn Thị Trang Mỹ thuật  
Hồ Thị Nguyên Hương Âm nhạc  

Số lượt xem : 275