Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 19 tháng 10 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Tổ 4-5

Tổ 4-5

Cập nhật lúc : 10:40 18/08/2014  

Tổ 4-5

                                                       DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

HỌ VÀ TÊN CHỦ NHIỆM LỚP CHỨC VỤ
Đào Thị Kim Thoa 5/1 Tổ phó tổ 4-5                   
Đặng Thị Thu Thủy 5/2  
Nguyễn Trà Giang 4/1 Tổ trưởng tổ 4-5
Trần Thị Diệu Hương 4/2  
Nguyễn văn Trung Thể dục  
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Tin học  
Lê Thị Hảo                            Anh văn                       
     

Số lượt xem : 293