Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 19 tháng 10 năm 2019

 » Lịch báo giảng » Tổ 4-5 »