Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 19 tháng 10 năm 2019

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 14:40 28/12/2017  

KẾ HOẠCH TUẦN KT VÀ CHẤM KT CUỐI HKI

KẾ HOẠCH TUẦN KT VÀ CHẤM KT CUỐI HKI

(Từ ngày: 01/01/2018 đến ngày 6/01/2018)

 

Thứ, ngày

Buổi

Nội dung công việc

Ghi chú

 

Thứ Hai

01/01

Sáng

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

 

 

Chiều

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

 

 

Thứ Ba

02/01

Sáng

- KT ĐKCHKI Tiếng Việt khối 1,2,3,4,5

 

Chiều

- KT ĐKCHKI Toán khối 1,2,3,4,5

 

Thứ Tư

03/01

Sáng

- KT ĐKCHKI Tiếng anh 5

 

Chiều

- Văn phòng làm việc

 

Thứ Năm

04/01

Sáng

- Chấm tập trung Tiếng việt 1,2,3,4,5, Tiếng anh 5

 

Chiều

- Chấm tập trung Toán 1,2,3,4,5, Khoa học và LS-ĐL 4-5

 

Thứ Sáu

05/01

Sáng

- Các tổ sinh hoạt chuyên môn, báo cáo chất lượng  CHKI

 

Chiều

- Văn phòng làm việc

- Giáo viên vào điểm cổng TT

 

 

Thứ Bảy

06/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

                                                                                                                                P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                  Hoàng Thị Mỹ Lệ

Số lượt xem : 106

Các tin khác